หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Thaiwaters - แหล่งน้ำธรรมชาติ

Thaiwaters - แหล่งน้ำธรรมชาติ

77 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
โครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำ​ และทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน​​ลุ่มน้ำสาขาแม่กลอง

QR CODE

Scan the QR Code

อัพเดท

สรุปสาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง แบบบูรณาการครั้งที่ 2/2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง  ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาป เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง...

ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ลุ่มน้ำปัตตานี

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม
ชื่อ-นามสกุล
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม