หลักการพื้นฐานการจัดการน้ำแบบผสมผสาน

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีฝนตกโดยเฉลี่ยั้ทงประเทศประมาณ๑๗๐๐ มม/ปี คิดเป็นปริมาตรน้ำฝนได้ประมาณ ๘๐๐, ๐๐๐ ล้านลูกบาสก์เมตร/ปี (Million Cubic Meters ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า MCM) ระเหยสู่บรรยากาศ ๖๐๐,๐๐๐ MCM/ปี เป็นน้ำท่า ๒๐๐,๐๐๐ MCM/ปีส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่สามารถเก็บไว้ในเขื่อนใหญ่ ๑๔ เขื่อน และเขื่อนเล็กๆมากกว่า๕๐ เขื่อน น้ำเหล่านี้เกิดจากฝนตกประมาณ ๖ เดือน/ปี

แนวคิดบริหารจัดการน้ำ 2 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

ปีน้ำ 2554 นับเป็นปีที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ำใหม่เพิ่มเข้ามามากเป็นประวัติการณ์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องหลายปี กลับกลายเป็นน้ำมากทำลายสถิติเดิมๆ ชนิดพลิกจากโอกาสกลายเป็นวิกฤติมหาอุทกภัยอย่างคาดไม่ถึง จนส่งผลกระทบในวงกว้างสูงถึง 33 จังหวัด

การบริหารจัดการ “น้ำ” งานที่ต้อง”บูรณาการ”

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทย มีที่ตั้งที่ไม่น่าจะมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ “เรื่องน้ำ” เลยแม้แต่น้อย เพราะเรามีทั้งห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ กว๊าน จนถึงทะเลสาบ มากมายกระจายไปทั่ว ล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่กักเก็บน้ำ และระบายน้ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่ออุปโภคปริโภค ทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของไทย เป็นอย่างไรต่อจากนี้ ?

ด้านคุณภาพน้ำ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้านการเกษตร ต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทานเต็มศักยภาพอีก 18 ล้านไร่ มีการพัฒนาแห่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ำฝน ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำบาดาลและแหล่งน้ำในไร่นา จะต้องเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรในชนบท

QR CODE

Scan the QR Code

อัพเดท

สรุปสาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง แบบบูรณาการครั้งที่ 2/2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง  ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาป เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง...

ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ลุ่มน้ำปัตตานี

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม
ชื่อ-นามสกุล
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม