แผ่นพับแนะนำโครงการ – โครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำ​ และทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน​​ลุ่มน้ำสาขาแม่กลอง

ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำ และทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนลุ่มน้ำสาขาแม่กลอง

Asia Pacific Water Submit

Asia Pacific Water Submit เปิดเอกสารเพื่อไฟล์ PDF หรือดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่คลิก
video

มารู้จักกับระบบต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างสมบูรณ์

มารู้จักกับระบบต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผ่าน VDO ที่จะทำให้เราเข้าใจระบบมากขึ้น ไม่พลาด คลิกเลยจ้า

QR CODE

Scan the QR Code

อัพเดท

สรุปสาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง แบบบูรณาการครั้งที่ 2/2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง  ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาป เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง...

ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ลุ่มน้ำปัตตานี

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม
ชื่อ-นามสกุล
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม